Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przejście DW 125 przez Klępicz po przebudowie

Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinku przebiegającym przez Klępicz w gminie Moryń, w powiecie gryfińskim. Przebudowa objęła prawie 1,2 kilometrowy odcinek, drogi biegnącej w kierunku polsko-niemieckiej granicy.

Artykuł z dnia: 2023-12-01 11:34

Projekt przebudowy tego odcinka zakładał poszerzenia jezdni z całym wachlarzem rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, takich jak wyspy rozdzielające ruch, azyle dla pieszych i ciągi pieszo rowerowe. Powstało nowe oświetlenie uliczne z doświetleniem przejść dla pieszych i oświetlenie placu rekreacyjnego.

Zadanie objęło również przebudowę sieci elektroenergetycznej, linii telekomunikacyjnych i wodociągu. Zbudowano również nową kanalizację deszczową.  

W centrum miejscowości zaprojektowano  parking i plac rekreacyjny, a na nim stanęła miejscowa atrakcja – replika naturalnej wielkości wózka szynowego z koniem pociągowym.

Poszerzenia jezdni wymagały przeniesienia ciągu pieszego na teren należący do miejscowej parafii oraz  przesunięcia zabytkowego muru, który otacza kościół. Prace pod okiem konserwatora zabytków, prowadziła specjalistyczna firma, zajmująca się pieczołowitym odtwarzaniem ceglanych i kamiennych zabytków.

 

Co ważne, przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne, zlikwidowały szereg barier architektonicznych dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku i słuchu. Zakończona przebudowa całkowicie zmieniła miejscowość.

Dodajmy, że droga wojewódzka nr 125 była wcześniej przebudowana na odcinkach szlakowych. Projekt przebudowy przejścia DW 125 przez Klępicz, przygotowany pierwotnie do finansowania z unijnego programu Interreg VA, trafił ostatecznie do puli zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. I jest ostatnim projektem drogowym realizowanym przez ZZDW w ramach tej puli unijnego dofinansowania.

Wykonawcą była firma Maldrobud z Myśliborza.  Wartość zadania to blisko 13,7 mln zł, dofinansowanie unijne ma wynieść ponad 10 mln zł.

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl