Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Planowana przebudowa mostu na Redze w ciągu DW152

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłosił przetarg na przebudowę mostu na Redze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152. Przebudowa mostu została wcześniej wyłączona z trwającej przebudowy odcinka Świdwin - Połczyn Zdrój. Wykonawcy mogą składać oferty do 16 kwietnia.

Artykuł z dnia: 2024-03-19 08:07

Droga wojewódzka nr 152 to droga mająca swój początek w Płotach, położonych przy S6. Biegnie z zachodu na wschód do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 w Buślarach, znajdującego się 5 km od Połczyna Zdroju. Ma ponad 57, 8 km.

W 2022 r. rozpoczęła się przebudowa dwóch dużych odcinków tej trasy. Dzięki współfinansowaniu z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027, przebudowywany jest ponad 16-kilometrowy odcinek Świdwin - Połczyn Zdrój. Natomiast przebudowa odcinka o podobnej długości Starogard – Świdwin, współfinansowana jest z budżetu państwa. Przebudowy te polegają na wymianie konstrukcji drogi, która zwiększy jej nośność, oraz poszerzeniu jezdni na odcinku szlakowym do 7m, a w miejscowościach do 6,5 m.
Przebudowa mostu w miejscowości Sława, jest również przewidziana do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 21-27.
 
W ciągach dróg wojewódzkich w zachodniopomorskim jest ponad 200 obiektów mostowych i blisko 1350 przepustów. Część z tych obiektów pamięta czasy przedwojenne. Siłą rzeczy stare obiekty inżynierskie nie spełniają kryteriów, jakie narzucają współczesne normy. Stąd stałe starania samorządu województwa w pozyskiwaniu środków na ich przebudowy. Dziś duża część z tych obiektów jest już przebudowana – podkreśla wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Zakres robót obejmie całkowitą rozbiórkę starego mostu i budowę nowego, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, a także chodników i zatoki autobusowej oraz przebudowę dojazdów do mostu. W obrębie mostu powstanie też nowa kanalizacja deszczowa.


 

Nowy obiekt będzie miał konstrukcję belkowo-płytową, jednoprzęsłową. Zostanie poszerzony w stosunku do istniejącego mostu z 8,3 m do 12,5 m. Przewidziane jest również oczyszczenie dna rzeki i umocnienie jej brzegów.  
W trakcie przebudowy kierowcy będą przejeżdżali przez most tymczasowy, którego budowę przewiduje projekt. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć dłuższych objazdów na tej trasie.

Na wykonanie wszystkich prac wykonawca będzie miał 400 dni od podpisania umowy.
W budżecie przewidziano na roboty budowlane blisko 7,7 mln zł brutto, ale rzeczywiste koszty budowy będą znane po otwarciu ofert i wyłonieniu wykonawcy.

Szczegóły przetargu są na stronie: https://zzdw.ezamawiajacy.pl/pn/ZZDW/demand/notice/public/123497/details

 

 

 

 

 


 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl