Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Oferta sprzedaży ruchomych pozostałych środków trwałych w RDW StargardTermin składania ofert: 2023-06-06 10:00:00Treść Ogłoszenia:Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego będącego własnością Województwa Zachodniopomorskiego prowadzonego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie informuje, że posiada następujące zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do zbycia: (treść w pliku do pobrania). Przedmioty sprzedaży można oglądać do dnia 05 czerwca 2023r. w miejscach: -Obwód Drogowy w Suchaniu (osoba do kontaktu Artur Bodnar tel. 602 400 262), -Obwód Drogowy w Nowogardzie (osoba do kontaktu Janusz Kamiński tel. 602 400 263), -Rejon Dróg Wojewódzkich Bydgoska 13/15 73-110 Stargard (osoba do kontaktu Marta Gutowska 091 834 04 35/36). Oferty należy składać osobiście lub pocztą w Sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich przy ul. Bydgoskiej 13/15 73-110 Stargard do dnia 06.06.23r do godziny 10:00. Oferty prosimy przesyłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż składników majątku trwałego”. Oferta powinna zawierać: • Imię i nazwisko, adres lub nazwa firmy i siedzibę oferenta, numer telefonu oraz oferowaną ceną za wskazany środek trwały (określony numerem inwentarzowym); • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu.


Załączone pliki do ogłoszenia sprzedaży:

Ogłoszenie o sprzedaży 2023r. (pdf - 516.70kB)
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl