Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Roboty Budowlane (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.161.2020.1 . Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont obiektów inżynierskich na terenie działania RDW w Białogardzie w podziale na 2 zadania. Zadanie Nr 1 – Remont przepustów - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-10-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.154.2020.1 . Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania. Zadanie Nr 2 – Remonty przy użyciu MMA na gorąco (z otaczarki) - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-10-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.141.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Chojnie”. – zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych do postępowania nr ZZDW-6.381.65.2020.2 zakończonego umową nr 177/2/2020 z dnia 06.07.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-10-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.25p.2020.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Przegonia w ciągu DW 163
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.146.2020.8.3.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 108 odc. Mechowo-Płoty
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.169.2020.8.3.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 167 odc. granica RDW - Kołacz
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-29
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-10-07 12:25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.168.2020.8.3.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 127 odc. Dargomyśl – Dębno
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-29
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-10-07 13:04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.164.2020.8.3.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowy dróg w podziale na zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-28
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-10-09 12:15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.165.2020.8.3.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 177 odc. Czaplinek - Pławno
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-28
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-10-07 12:16
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.167.2020.8.3.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 130 odc. Barnówko – Granica województwa
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-28
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-10-07 13:03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.139.2020.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do postępowania ZZDW-6.381.68.2020.4 zakończonego umową nr 170/4/2020 z dnia 07.07.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.163.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 106 odc. Parlino-Maszewo (etap II)
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-28
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-10-06 12:21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.157.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont nawierzchni bitumicznej w m. Pełczyce w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-25
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-10-06 14:34
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.23p.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu pieszo-rowerowym w m. Pełczyce w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-24
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.153.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont przepustu na ścieżce rowerowej Siekierki - Klępicz
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.26p.2020.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Starogard Łobeski w ciągu DW 152
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.158.2020..2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont nawierzchni DW 115 odc. Tanowo-rzeka Gunica
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.149.2020.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe mieszanką mineralno bitumiczną na gorąco na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.148.2020.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stargard w ciągu DW 106
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-10
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-09-23 10:53

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl