Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Przetarg nieograniczony (x)
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/131/8-2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Zarządzania Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno – Pełczyce.
Termin składania ofert: 2018-08-22 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-12
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/127/4/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Droga wojewódzka nr 105 m. Gryfice - remont mostu na rzece Redze
Nowy termin składania ofert: 2018-07-30 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-12
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-07-17 12:24
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/132/5/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Termin składania ofert: 2018-07-26 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-11
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/104/8-7/2018
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych z podziałem na zadania
Termin składania ofert: 2018-09-17 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/130/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko-Recz - etap II Ciemnik - Suliborek
Termin składania ofert: 2018-08-20 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/101/4/2018
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Zakup i dostawa oznakowania pionowego na potrzeby działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Nowy termin składania ofert: 2018-07-20 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-09
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-07-16 14:20
Wyjaśnienia Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/128/8-2/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno – Pełczyce
Termin składania ofert: 2018-08-14 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-03
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-07-13 13:37
Wyjaśnienia
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/129/8-2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-03
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/112/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec-Wałcz (Trasa Stary Kolejowy Szlak)
Termin składania ofert: 2018-08-09 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-29
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/113/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Wronie Gniazdo - Żeleźno (Trasa Stary Kolejowy Szlak)
Termin składania ofert: 2018-08-07 08:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/124/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu DW 167
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-29
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-07-10 12:45
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/125/8-3/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Żabów, urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119, skrzyżowania DW 160 z drogą powiatową Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciągu DW 122
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-29
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/102/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg za pomocą grysów i emulsji asfaltowej na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-22
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/109/8-2/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty
Termin składania ofert: 2018-07-31 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-19
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-07-19 12:45
Wyjaśnienia Zmiany
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW.6/391/110/8-1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-19
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-07-13 10:13
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/105/8-2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno
Termin składania ofert: 2018-07-27 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/108/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z podziałem na zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-19
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/94/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 w m. Kartno na odcinku od km 16+641 do km 17+780
Termin składania ofert: 2018-07-24 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/107/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/106/8-3/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 120 odc. Gardno – Żelisławiec
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-14

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl