Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Przetarg nieograniczony (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/160/6/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Wycinka drzew na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2018-09-28 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-20
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/155/8-2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku Płotno – Pełczyce
Termin składania ofert: 2018-10-23 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-11
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/158/4/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodległości, Nadrzeczna
Termin składania ofert: 2018-09-28 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/157/7/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa DW 147 w m. Radowo Wielkie
Termin składania ofert: 2018-09-28 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/153/7/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa z rozbudową chodnika w Stargardzie przy ul. Broniewskiego, w pasie drogi wojewódzkiej nr 106
Termin składania ofert: 2018-09-27 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/154/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa 2 szt. samochodów brygadowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-11
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-14 14:46
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/152/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-04
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/148/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich)
Termin składania ofert: 2018-10-11 08:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/150/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-30
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW.6/391/151/8-1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-27
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-06 14:09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/141/8-3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie aktualizacji systemu referencyjnego oraz ewidencji dróg i fotorejestracji na sieci dróg wojewódzkich, wprowadzenie danych do baz programu RoadMan i jego platformy internetowej wraz z instalacją i konfiguracją oraz zwiększenie funkcjonalności programu poprzez wprowadzenie dodatkowych elementów niezbędnych w procesie zarządzania drogami
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-27
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-04 08:59
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/147/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wymiana balustrad na moście JNI 6150023 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w km 16+721 k/m Poźrzadło
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/149/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie obiektów mostowych w m. Polanów w ciągu dr nr 206 km 34+202 oraz dr nr 205 km 52+856 , k/m Wielin w ciągu dr nr 208 km 25+334 Zadanie nr 2 – Bieżące utrzymanie obiektów mostowych w m. Żytnik w ciągu dr nr 205 km 37+635 oraz km 37+789 Zadanie nr 3 – Naprawa nawierzchni na rozsuwanej kładce dla pieszych w m. Darłowo w ciągu dr nr 205 km 0+038
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-23
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/118/8-3/2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Termin składania ofert: 2018-09-26 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-16
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-19 13:09
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/123/8-3/7/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Termin składania ofert: 2018-09-26 08:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-16
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-14 14:09
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/119/8-3/3/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Termin składania ofert: 2018-09-25 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-14
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-11 13:37
Zmiany
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/146/8-12/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-17
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/122/8-3/6/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2018-09-25 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-14
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-06 11:19
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/121/8-3/5/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Termin składania ofert: 2018-09-25 08:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-14
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-09-06 11:18
Zmiany
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/145/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec-Wałcz (Trasa Stary Kolejowy Szlak)
Termin składania ofert: 2018-09-26 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-13
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-08-16 12:10
Zmiany

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl