Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Przetarg nieograniczony (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.157.2020.6.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont nawierzchni bitumicznej w m. Pełczyce w ciągu DW 151
Termin składania ofert: 2020-10-12 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-25
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.159.2020.4.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa ramienia hydraulicznego wraz z głowicą do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Termin składania ofert: 2020-10-02 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-24
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.23p.2020.6.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu pieszo-rowerowym w m. Pełczyce w ciągu DW 151
Termin składania ofert: 2020-09-30 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-24
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.153.2020.2.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Chojna Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont przepustu na ścieżce rowerowej Siekierki - Klępicz
Termin składania ofert: 2020-10-07 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-22
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.156.2020.7.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Stargardzie
Termin składania ofert: 2020-09-30 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-21
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2020-09-25 08:43
Wyjaśnienia
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.158.2020..2.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Chojna Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont nawierzchni DW 115 odc. Tanowo-rzeka Gunica
Termin składania ofert: 2020-10-06 11:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-21
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.152.2020.7.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa dwóch kosiarek zaciągnikowych typu ciężkiego (do ciągnika min 70KM) - unieważniony!
Termin składania ofert: 2020-09-28 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-18
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2020-09-25 09:35
Wyjaśnienia
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.136.2020.8.4.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego z podziałem na zadania. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9698991 Data zamieszczenia: 18.09.2020r.
Termin składania ofert: 2020-10-21 11:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-15
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.145.2020.8.14.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych dzikich zwierząt leśnych z pasów drogowych dróg wojewódzkich będących w zarządzaniu przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9620018 Data zamieszczenia 18.09.2020r.
Termin składania ofert: 2020-10-20 11:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-14
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.149.2020.7.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe mieszanką mineralno bitumiczną na gorąco na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Termin składania ofert: 2020-09-29 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.6.381.147.2020.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w podziale na 2 zadania : Zadanie Nr 1 – Pielęgnacja drzew w pasie DW 206, Zadanie Nr 2 – Pielęgnacja drzew w pasach DW 171, 172, 205
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.148.2020.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stargard w ciągu DW 106
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-10
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-09-23 10:53
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.142.2020.8.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na rejestracji i automatycznej ocenie wizualnej uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg wojewódzkich Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.131.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.143.2020.8.3.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Chojna ul. Odrzańska w ciągu DW 124
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-08
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.112.2020.8.7.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych z podziałem na zadania Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9125693 Data zamieszczenia: 02.09.2020 r.
Termin składania ofert: 2020-10-05 11:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-28
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.144.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska w ciągu DW 148
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.115.2020.8.3.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim. Dokumentacja postępowanie jest dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9226196 Data zamieszczenia postępowania 25.08.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.2020.114.8.3.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dokumentacja postępowanie jest dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9225146 Data zamieszczenia postępowania 25.08.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.119.2020.8.3.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Dokumentacja postępowanie jest dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9224854 Data zamieszczenia postępowania 25.08.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-19

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl