Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Powyżej progów unijnych (x)
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.240.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zarządzanie Projektem pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica (przejście przez Stepnicę etap I). Dokumentacja postępowania została zamieszczona pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=12098119. Data zamieszczenia: 28.12.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-22
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.238.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica (przejście przez Stepnicę etap I) Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=12097868. Data zamieszczenia: 28.12.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-22
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.234.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zarządzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII (odc. Mostkowo – Dzikowo, Choszczno – Pakość – rz. Ina) Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=11943477 Data zamieszczenia: 18.12.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-14
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.226.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII (odc. Mostkowo – Dzikowo, Choszczno – Pakość – rz. Ina) Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=11911679 Data zamieszczenia: 15.12.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-10
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.206.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zarządzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego (odcinek Łubczewo – Recław – Wolin). Dokumentacja dostepna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=11263122 . Data zamieszczenia postępowania: 27.11.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.218.2020.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Z7 – droga 106 (Jenikowo – Warnice) Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=11457404 Data zamieszczenia: 27.11.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-24
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.204.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego (odcinek Łubczewo - Recław - Wolin). Postępowanie dostępne jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=11321720. Data zamieszczenia postępowania: 20.11.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-17
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.200.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap V–VII (odc. Wisełka – Międzywodzie) w podziale na części: Część 1 - Etap V od miejscowości Wisełka do m. Kołczewo; Część 2 - Etap VI od miejscowości Kołczewo do granicy z gminą Dziwnów; Część 3 - Etap VII w granicach Gminy Międzyzdroje oraz w granicach Gminy Dziwnów Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=10825694 Data zamieszczenia: 13.11.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.198.20202.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sprzętu do RDW w Chojnie z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1 – Pług odśnieżny do ciągnika 40 KM , Zadanie nr 2 – Szczotka do zamiatania do ciągnika 40 KM, Zadanie nr 3 – Rozsypywacz do ciągnika 40 KM do zwalczania śliskości zimowej, Zadanie nr 4 – Beczka na wodę do podlewania drzewek do ciągnika rolniczego.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-10
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.193.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica (odcinek szlakowy) Dokumentacja postępowania jest zamieszczona pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=10747832 Data zamieszczenia: 09.11.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-04
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.191.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102 Dokumentacja postępowania jest zamieszczona pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=10694316 Data zamieszczenia: 06.11.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.189.2020.8.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Obsługa i utrzymanie mostu zwodzonego w Darłowie Dokumentacja jest zamieszczona pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=10585988 Data zamieszczenia: 02.11.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-10-28
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.187.2020.8.3.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach. Dokumentacja postępowania dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=10463957 . Data zamieszczenia postępowania: 26.10.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-10-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.183.2020.8.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych z podziałem na zadania Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=10241749 Data zamieszczenia: 26.10.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-10-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.179.2020.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 167 na odcinku od km 16+200 do km 16+600 wraz z budową mostu k/m Zaspy Wielkie w km 16+375. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=10378143 Data zamieszczenia: 23.10.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-10-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.136.2020.8.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego z podziałem na zadania. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9698991 Data zamieszczenia: 18.09.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.112.2020.8.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych z podziałem na zadania Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9125693 Data zamieszczenia: 02.09.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-28
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.116.2020.8.3.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9225320 Data zamieszczenia: 25.08.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.117.2020.8.3.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9225232 Data zamieszczenia: 25.08.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.120.2020.8.3.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Dokumentacja postępowania jest dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9125448 Data zamieszczenia: 25.08.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-20

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl