Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/12/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach. Zadanie Nr 1 - Recz - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do postępowania ZZDW.6/391/163/8-3/6/2017, zakończonego umową nr 353/8-3/6/2017 z dnia 23.10.2017 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-12-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/6p/3/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Drawsku Pomorskim z podziałem na 2 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-03-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/26/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu emulsji i grysów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-03-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/32/4//2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-03-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/28/3/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu emulsji i grysów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-28
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW.6/391/27/8-1/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez m. Krzywin ( etap II)
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-27
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-03-12 14:04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/25/4/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu emulsji i grysów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/22/7/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie z podziałem na zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/6/2/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach i ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie: - Zadanie nr 2 - Zadanie nr 7 - Zadanie nr 8 - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych do postępowania nr ZZDW.6/391/225/8-3/2/2017 zakończonego umowami: - Zadanie nr 2 - 470/8-3/2/2017 z dnia 15.12.2017r. - Zadanie nr 7 - 472/8-3/2/2017 z dnia 18.12.2017r. - Zadanie nr 8 - 473/8-3/2/2017 z dnia 18.12.2017r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/5p/2//2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa myjki ciśnieniowej do znaków
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-20
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-02-25 08:14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/24/1/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/19/1/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/4p/8-19/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 168 na odcinku od km 3+300 do km 9+200, oraz stabilizację granic pasa drogowego znakami typu „PD” Pas Drogowy
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/21/8-4/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa i przebudowa przepustów z podziałem na zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/17/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 58+300 do km 63+500 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/16/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 49+460 do km 58+000 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/20/8-4/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont mostu koło miejscowości Truskolas w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 27+994
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-02-18 11:28
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/10/7/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg za pomocą MMA na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/15/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 38+200 do km 43+600 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-06

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl