Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.251.2020.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.1p.2021.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wywóz nieczystości stałych zgromadzonych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Gryfic z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Gryfice Zadanie nr 2 Trzebiatów Zadanie nr 3 Płoty
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.248.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach i Obwodu Drogowego w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.249.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego w Choszcznie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.6.381.246.2020.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego w Bobolicach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.235.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wycinka krzaków na poboczach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1 DW 163, zadanie nr 2 DW 179 - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 do postępowania ZZDW-6.381.194.2020.3 zakończonego umową nr 350/3/2020 z dnia 19.11.2020 r. i umową nr 351/3/2020 r. z dnia 19.11.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.241.2020.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.58p.2020.8.3.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.59p.2020.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.55p.2020.8.3.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.247.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wycinka drzew i krzaków z terenu inwestycji pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap V–VII (odc. Wisełka – Międzywodzie)
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2021-01-11 12:47
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.250.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wycinka drzew i krzaków z terenu inwestycji pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII (odc. Mostkowo – Dzikowo, Choszczno – Pakość – rz. Ina)
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2021-01-11 12:30
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.239.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek etap I
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-29
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2021-01-04 14:43
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.245.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap V–VII (odc. Wisełka – Międzywodzie)
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-28
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.237.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek etap I Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=11916848 Data zamieszczenia: 22.12.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.49p.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z podziałem na 2 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.52p.2020.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.48p.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w m. Pyrzyce w ciągu DW 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-18
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-12-21 16:38
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.51p.2020.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-18

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl