Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW-6.381.129.2020.8.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.140.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 122 odc. Pyrzyce – Piasecznik oraz przebudowa DW 160 odc. Choszczno – Raduń i odc. Choszczno – granica województwa - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do postępowania ZZDW-6.381.103.2020.8.3.6, zakończonego umową nr 207/8-3/6/2020 z dnia 10.08.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.6.381.147.2020.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w podziale na 2 zadania : Zadanie Nr 1 – Pielęgnacja drzew w pasie DW 206, Zadanie Nr 2 – Pielęgnacja drzew w pasach DW 171, 172, 205
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.148.2020.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stargard w ciągu DW 106
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-10
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-09-23 10:53
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.128.2020.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Białogardzie - zam. uzupełniające do Umowy Nr 182/1/2020 z dn. 13.07.2020
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.142.2020.8.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na rejestracji i automatycznej ocenie wizualnej uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg wojewódzkich Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.131.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.143.2020.8.3.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Chojna ul. Odrzańska w ciągu DW 124
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.130.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do postępowania ZZDW-6.381.40.2020.6, zakończonego umową nr 120/6/2020 z dnia 20.05.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.22p.2020.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Trwała stabilizacja punktów granicznych działek nr 318/3, 318/4, 320/1, 323/1, 324/1, 325/10, 325/12, 326/23, 327/7, 329/1, 342/28, 349/48, 351/5, 349/50, 349/52, 357/1, 358/1, 359/1, 360/3, 362/1, 396/5, 396/7, 396/9, 364/4, 363/1, 364/6, 365/11, 365/13, 365/15, 365/17, 365/19, 366/1, 367/1, 368/1, 370/1, 372/11, 372/13, 372/15, 372/17, 372/19, 373/14, 373/8, 373/10, 373/12, 374/8, 374/10, 374/12, 374/14, 375/3, 375/4, 375/6, 91/12, 91/14, 91/16, 376/5, 378/1, 91/18, 91/20, 379/1, 380/10, 380/12, 380/14, 380/16, 380/18 położonych w obrębie Brzózki, gmina Nowe Warpno, powstałych w wyniku ostatecznej decyzji ZRID – Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.126.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Drawsko Pomorskie - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 do postępowania ZZDW-6.381.69.2020.3 zakończonego umową nr 163/3/2020 z dnia 30.06.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.144.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska w ciągu DW 148
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.115.2020.8.3.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim. Dokumentacja postępowanie jest dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9226196 Data zamieszczenia postępowania 25.08.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.2020.114.8.3.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dokumentacja postępowanie jest dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9225146 Data zamieszczenia postępowania 25.08.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.119.2020.8.3.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Dokumentacja postępowanie jest dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9224854 Data zamieszczenia postępowania 25.08.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.ZZDW-6.381.118.2020.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie. Dokumentacja postępowanie jest dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=9225373 Data zamieszczenia postępowania 24.08.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.21p.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Pełczyce ul. B. Chrobrego w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.113.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo - Kobylanka -ciąg pieszo - rowerowy
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-17
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-08-26 14:06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.137.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników w m. Choszczno ul. Wolności w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-14

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl