Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.2p.2021.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie aktualizacji operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich będących w zarządzie ZZDW Koszalin na terenie Rejonów w Białogardzie, Chojnie, Drawsku Pomorskim, Koszalinie i Stargardzie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w roku 2021.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO Sygnatura: ZZDW-6.414.16p.2021.8.2.. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego (odcinek Łubczewo – Recław – Wolin).
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.32.2021.8.3.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu grysów i emulsji na terenie działania RDW w Białogardzie. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14502443 Data zamieszczenia: 01.04.2021r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.35.2021.8.3.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu grysów i emulsji na terenie działania RDW w Koszalinie. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14502795 Data zamieszczenia: 01.04.2021r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.33.2021.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu emulsji i grysów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14505974
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.15p.2021.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej „na zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-03-29
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.13p.2021.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej "na zimno" dla RDW w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-03-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.11p.2021.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej „na zimno” dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-03-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.10p.2021.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim. Zadanie nr 1- Czaplinek
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.9p.2021.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.8p.2021.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa masy mineralno-asfaltowej na ,,zimno’’ z transportem do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-24
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.7p.2021.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej "na zimno" dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-23
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.6p.2021.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek etap I
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.5p.2021.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku od km 0+000 do km 4+710
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.4p.2021.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wywóz odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach ulicznych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Gryfice z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Gryfice Zadanie nr 2 Trzebiatów Zadanie nr 3 Płoty
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.ZZDW.6-387.3p.2021.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wywóz nieczystości stałych (odpady komunalne) zgromadzonych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.58p.2020.8.3.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.59p.2020.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.55p.2020.8.3.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl