Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/278/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie: Zadanie nr 3 - Polanów - zamówienie na podstawie art.67 ust.1 pkt ustawy - Prawo zamówień publicznych
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-19
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/259/8-2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Zamówienie w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-11-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/101p/8-5/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Działania informacyjno-promocyjne w 2018 r. w zakresie inwestycji i zadań realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/276/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Obwodu Drogowego w Choszcznie, Baczyn 4
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/277/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/100p/8-14/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych dzikich zwierząt leśnych z pasów drogowych dróg wojewódzkich będących w zarządzaniu przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/265/1/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/96p/7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie w Obwodzie Drogowym w Nowogardzie oraz GDDKiA R/Nowogard przy ul. Rtm. W. Pileckiego 28 w systemie dozoru fizycznego
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/272/7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego Suchań w Tarnowie Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/99p/3/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/275/2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń budynku biurowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie i budynku Obwodu Drogowego w Chojnie ul. Polna2
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/93p/2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń przepompowni wód opadowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie”
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/98p/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w m. Barlinek, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/97p/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w m. Pyrzyce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/273/3/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach administracyjnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim z podziałem na zadania: zadanie nr 1 –Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 22a, zadanie nr 2 – Kalisz Pomorski, ul. Koszalińska 19
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/274/4/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku administracyjnym Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/87p/8-7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi ruchu wychodzącego dla połączeń lokalnych, międzymiastowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych w 2018 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/86p/8-7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi ruchu wychodzącego połączeń głosowych dla połączeń lokalnych, międzymiastowych, międzynarodowych (w Unii Europejskiej) oraz do sieci komórkowych za pośrednictwem prefiksu i 4 szt. łączy ISDN BRA(2B+D) powiązanych wiązką PBX z usługa DDI dla 60 numerów w 2018 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/92p/2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z podziałem na 2 zadania”
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-14

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl