Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.141.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie przy użyciu MMA na gorąco (z otaczarki) - zamówienie z wolnej ręki do zamówienia podstawowego przeprowadzanego pod nr ZZDW-6.381.58.2019.1
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.144.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa chodnika w ciągu DW 206 m. Mokre
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.143.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z budową dojść i doświetlenia w m. Mielno w ciągu DW 165
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.139.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Roboty budowlane na terenie działania RDW w Chojnie polegające na Przebudowie DW 120 odc. Kartno-Glinna i Remoncie nawierzchni DW 120 odc. Kartno-Glinna
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-22
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-08-28 14:39
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.125.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wymiana i regulacja poręczy sprężystych oraz naprawa poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.142.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 206 w m. Jacinki
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-14
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-08-22 14:48
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.34p.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej z wywozem i utylizacją odpadów
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.140.2019.8.3.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 160 odc. Suchań – Piasecznik oraz przebudowa parkingu leśnego w m. Suchań ul. Leśna w ciągu DW 160
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-12
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-08-26 13:17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.33p.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Gostomia, w ciągu DW 178
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.89.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew w ciągach DW 169 i DW 163
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.32p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: Podziały działek nr 470/3, 141/1, 7/1, 540, 41/1 położonych w obrębie 0002, m. Barlinek, pow. myśliborski.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.31p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: Podział działki nr 206 położonej w obrębie Świerzno, gm. Świerzno.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.126.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo-Kobylanka-ciąg pieszo-rowerowy
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-08-02
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-08-14 14:59
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW-6.414.134.2019.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa drogi rowerowej - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny. Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=3047302.Data zamieszczenia: 31.07.2019 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-29
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.133.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-30
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-08-12 13:57
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.135.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Rozbudowa DW 141 w zakresie budowy chodnika w m. Przemocze
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-29
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.131.2019.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów). Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=2997338 Data zamieszczenia: 26.07.2019r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.130.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim w podziale na 2 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.132.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 106 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-24

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl