Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/103/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa 2 szt. kosiarek bijakowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/97/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 106 odc. Warnice-Stargard
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-06
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-06-19 09:07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/82/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Mieszkowice w ciągu DW 126
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/86/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: „Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Chojnie”,
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-01
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-06-06 09:25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/100/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/98/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-24
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-30 11:21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/27p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 2 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-24
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-30 12:56
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/89/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-24
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-30 13:19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/83/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-23
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-06-04 09:39
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/91/8-3/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 106 odc. Maszewo - Łęczyca
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-21
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-06-05 13:55
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/77/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 109 ul. Zagórska w m. Trzebiatów
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-21
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-06-01 07:37
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/85/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-18
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-06-01 10:37
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/26p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych działki nr 38 położonej w obrębie 0012 miasta Pyrzyce z działkami: 100/1, 100/2, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/88/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu emulsji i grysów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-16
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-30 11:19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/87/8-3/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 120 odc. Gardno – Żelisławiec
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-16
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-30 10:48
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/84/8-3/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w m. Moczkowo, DW 119 w m. Żabów, urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119, skrzyżowania DW 160 z drogą powiatową Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciągu DW 122
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-14
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-30 10:55
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/80/8-12/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/81/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa 2 szt. kosiarek bijakowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-11
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-15 13:51
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/79/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-11

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl