Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.54.2020.8.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa samochodu
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-26
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-04-01 10:10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.6p.2020.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 162 na odcinku od km 64+200 do km 69+170.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.36.2020.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew w ciągach DW 171, DW 172, DW 203, DW 206
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-12
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-03-17 13:06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.6.2020.8.3.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Zadanie nr 7 - Barwice
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-01-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.5p.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na „zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.24.2020.8.3.. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przeprowadzenie generalnego pomiaru ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZZDW w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-06
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-03-09 12:45
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.38.2020.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników w ciągu DW 105 w m. Stuchowo, DW 108 w m. Wysoka Kamieńska, DW 110 w m. Przybiernówko
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-06
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-03-18 11:10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.6.387.4p.2020.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: " Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Koszalinie z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa sadzonek drzew ; Zadanie nr 2 - Dostawa palików do drzewek "
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.27.2020.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. : Budowa przepustu w m. Chociwel w ciągu drogi woj. nr 144 w km 29+064. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=6015378. Data zamieszczenia postępowania 14.02.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.35.2020.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania: Zadanie Nr 1 - Remonty grysami i emulsją asfaltową Zadanie Nr 2 - Remonty przy użyciu MMA na gorąco (z otaczarki)
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.3p.2020.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek: Zadanie nr 1: Podział działki nr 30 w obrębie 0001, miasto Kalisz Pomorski; Zadanie nr 2: Podział działki nr 2 w obrębie 0002, miasto Szczecinek; Zadanie nr 3: Podział działki nr 19/2 w obrębie Glewice-2, gmina Goleniów
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.34.2020.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wykonanie robót budowlanych utrzymaniowych na obiektach inżynierskich RDW w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.32.2020.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa mostu w m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w km 52+856 Dokumentacja postępowania jest dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=6072497 Data zamieszczenia: 19.02.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.21.2020.8.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178 w km 4+515 wraz z przebudową zatoki autobusowej
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.31.2020.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Przebudowa wiaduktu k/m Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 w km 8+050 Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=6079207 Data zamieszczenia: 18.02.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.20.2020.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa mostu w m. Polanów w ciągu drogi woj. nr 206 w km 35+336 Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=5953407 Data zamieszczenia: 18.02.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.30.2020.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa przepustu k/m Marcinkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w km 36+846 Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=6043434 Data zamieszczenia: 17.02.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.28.2020.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa przepustu k/m Strzegowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 4+902 Dokumentacja postępowania jest dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=6027307 Data zamieszczenia: 17.02.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.26.2020.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji pn. Budowa przepustu k/m Jeziorki w ciągu drogi woj. nr 172 w km 28+402. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=6092454. Data zamieszczenia postępowania: 14.02.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-11

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl