Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Rozstrzygnięte (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.107.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie grysami i emulsją asfaltową , mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco - zamówienie na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do postępowania ZZDW.6/391/41/5/2019 zakończonego Umową Nr 127/5/2019 z dnia 07.05.2019r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-28
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.116.2019.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-07-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.98.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Nowogard w ciągu DW 106
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-27
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-07-04 10:48
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.99.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg za pomocą MMA na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.110.2019.8.3.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 127 odc. Dargomyśl - Dębno
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.24p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na zmianie użytków gruntowych z podziałem na 2 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.109.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa oznakowania pionowego na potrzeby działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.101.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.105.2019.8.3.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 105 odc. Brojce - Kiełpino
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-19
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-07-02 12:49
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.100.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.23p.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wynajem samochodu do udrożniania i oczyszczania urządzeń odwadniających
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.83.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie. Zadanie nr 8 - Chociwel
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.97.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa oznakowania pionowego na potrzeby działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.102.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.91.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa słupków do znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na 2 zadania. Zadanie nr 1 -- Dostawa słupków do znaków drogowych; zadanie nr 2 - Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-13
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-06-18 14:08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.22p.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont przepustu w ciągu DW 122 w m. Rokity
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.82.2019.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stargard ul. Broniewskiego w ciągu DW 106
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.93.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Kołobrzeg ul. VI Dywizji w ciągu DW 102
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.96.2019.8.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-07
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-06-12 09:41

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl