Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Dostawy (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/104/8-7/2018
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych z podziałem na zadania
Termin składania ofert: 2018-09-17 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/101/4/2018
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Zakup i dostawa oznakowania pionowego na potrzeby działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Nowy termin składania ofert: 2018-07-20 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-09
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-07-16 14:20
Wyjaśnienia Zmiany
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/103/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa 2 szt. kosiarek bijakowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/86/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: „Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Chojnie”,
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-01
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-06-06 09:25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/81/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa 2 szt. kosiarek bijakowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-11
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-15 13:51
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/22p/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i krzewów oraz palików do drzewek dla RDW w Koszalinie z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa sadzonek drzew i krzewów Zadanie nr 2 - Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/14p/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: „Wynajem podnośnika wraz z dwoma osobami do wykonywania prac związanych z pielęgnacją zadrzewienia”.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/13p/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Wynajem rębaka do zrębkowania gałęzi
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/16p/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Gryficach z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1 Dostawa sadzonek drzew Zadanie nr 2 Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-03-28
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/10p/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Zamówienie obejmuje dostawę sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Drawsku Pomorskim z podziałem na 2 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-03-13
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-03-14 09:49
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/4p/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa kruszywa
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/6p/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3RC”
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/74p/8-11/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa słupków granicznych tzw. świadków punktu granicznego
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-11-02
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2017-11-06 12:04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/69p/5/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i krzewów oraz palików do drzewek dla RDW w Koszalinie z podziałem na 2 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-10-24
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/67p/2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: „Wynajem podnośnika wraz z dwoma osobami do wykonywania prac związanych z pielęgnacją zadrzewienia”.
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-10-24
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/66p/7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Stargardzie z podziałem na 2 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-10-24
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/65p/1/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików w podziale na 2 zadania. Zadanie Nr 1 - Dostawa sadzonek drzew; Zadanie nr 2 - Dostawa plików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-10-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/63p/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Pyrzycach z podziałem na 2 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-10-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/58p/2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-10-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/60p/4/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew do nasadzeń
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-10-12

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl