Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Budżet ZZDW (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.2p.2021.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie aktualizacji operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich będących w zarządzie ZZDW Koszalin na terenie Rejonów w Białogardzie, Chojnie, Drawsku Pomorskim, Koszalinie i Stargardzie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w roku 2021.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-25
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381..52.2021.8.9..
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKU RADOSTÓW-GOLICE POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD KM 11+750 DO KM 14+011. Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14954599
Termin składania ofert: 2021-04-28 10:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-19
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.46.2021.8.9.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA OBEJŚCIA M. ŁOBEZ – POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 147, 148 Z 151 Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14811544
Termin składania ofert: 2021-04-26 10:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-14
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.42.2021.8.3.6.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14499112. Data zamieszczenia postępowania: 06.04.2021 r.
Termin składania ofert: 2021-04-21 11:30 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.38.2021.8.3.3.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14499078 Data zamieszczenia: 06.04.2021
Termin składania ofert: 2021-04-21 09:30 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.37.2021.8.3.2.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na terenie działania RDW w Chojnie Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14498880 Data zamieszczenia: 06.04.2021
Termin składania ofert: 2021-04-21 12:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.34.2021.8.3.7.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą mineralno- bitumiczną na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie. Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14564541
Termin składania ofert: 2021-04-21 10:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.36.2021.8.3.5.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na terenie działania RDW w Koszalinie. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14564707 Data zamieszczenia: 06.04.2021r
Termin składania ofert: 2021-04-21 11:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.31.2021.8.3.1.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na terenie działania RDW w Białogardzie. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14564564 Data zamieszczenia: 06.04.2021r.
Termin składania ofert: 2021-04-21 10:30 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.32.2021.8.3.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu grysów i emulsji na terenie działania RDW w Białogardzie. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14502443 Data zamieszczenia: 01.04.2021r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.35.2021.8.3.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu grysów i emulsji na terenie działania RDW w Koszalinie. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14502795 Data zamieszczenia: 01.04.2021r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.33.2021.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu emulsji i grysów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14505974
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.15p.2021.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej „na zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-03-29
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.13p.2021.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej "na zimno" dla RDW w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-03-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.11p.2021.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej „na zimno” dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-03-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.10p.2021.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim. Zadanie nr 1- Czaplinek
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.9p.2021.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.8p.2021.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa masy mineralno-asfaltowej na ,,zimno’’ z transportem do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-24
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.7p.2021.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej "na zimno" dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-23

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl