Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Budżet ZZDW (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/24/1/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Termin składania ofert: 2019-02-22 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-15
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/19/1/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania
Termin składania ofert: 2019-03-01 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-14
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/4p/8-19/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 168 na odcinku od km 3+300 do km 9+200, oraz stabilizację granic pasa drogowego znakami typu „PD” Pas Drogowy
Termin składania ofert: 2019-02-18 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-12
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/21/8-4/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Budowa i przebudowa przepustów z podziałem na zadania
Termin składania ofert: 2019-02-27 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/7/5/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego w Bobolicach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-11
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/17/6/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 58+300 do km 63+500 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2019-02-19 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/16/6/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 49+460 do km 58+000 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2019-02-19 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/20/8-4/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont mostu koło miejscowości Truskolas w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 27+994
Termin składania ofert: 2019-02-22 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/10/7/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg za pomocą MMA na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Termin składania ofert: 2019-02-25 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/15/6/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 38+200 do km 43+600 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2019-02-18 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/9/7/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu emulsji i grysów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Termin składania ofert: 2019-02-21 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/14/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 151 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/215/7/2018/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych dla RDW w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/13/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 122 i 156 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/2p/2/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa grysu bazaltowego
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/1p/2/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3RC”
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/3p/1/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej „na zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/208/6/2018/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach. Zadanie nr 6 - Drawno - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do postępowania ZZDW.6/391/223/8-3/6/2017, zakończonego umową nr 461/8-3/6/2017 z dnia 19.12.2017 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-12-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/3/4/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach. Zadanie nr 7 Dziwnówek. - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do postępowania ZZDW.6/391/228/8-3/4/2017 zakończonego umowę nr 6/8-3/4/2018 z dnia 02.01.2018r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-09

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl