Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Budżet ZZDW (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.170.2019.4.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Czyszczenie separatorów i urządzeń podczyszczających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach wraz z transportem i utylizacją odpadów
Termin składania ofert: 2019-10-31 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-23
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.44p.2019.2.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Chojna Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Dostawa palików do drzewek
Termin składania ofert: 2019-10-28 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.158.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z budową dojść i doświetlenia w m. Mielno w ciągu DW 165
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-27
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.178.2019.2.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Chojna Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont nawierzchni bitumicznej DW 120 w m. Glinna
Termin składania ofert: 2019-11-06 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.154.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 122 odc. Pyrzyce - Piasecznik – zamówienie na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych do postępowania ZZDW-6.381.78.2019.8.3.6 zakończonego Umową nr 200/8-3/6/2019 z dnia 27.06.2019r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-17
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.177.2019.7.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe mieszanką mineralno bitumiczną na gorąco na DW 106
Termin składania ofert: 2019-10-31 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-16
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.176.2019.8.7.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych z podziałem na zadania. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=4046978 data zamieszczenia: 14.10.2019
Termin składania ofert: 2019-11-14 09:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-09
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.175.2019.8.3.1.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa DW 152 odc. Redło - skrzyżowanie z DW 163
Termin składania ofert: 2019-10-25 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2019-10-21 14:39
Wyjaśnienia
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.42p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej DW 205 m. Krąg km. od 43+160 do 43+500, od 43+750 do 43+780”
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.167.2019.3.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Drawsko Pomorskie Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Naprawa poboczy w ciągu DW 148
Termin składania ofert: 2019-10-25 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.ZZDW-6.387.43p.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzew w podziale na 2 zadania. Zadanie Nr 1 – Dostawa sadzonek drzew. Zadanie Nr 2 – Dostawa palików do drzew.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.174.2019.1.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa chodników w m. Kołobrzeg
Termin składania ofert: 2019-10-28 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.6.381.169.2019.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 152 odc. Czarne - Resko
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-07
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-10-16 10:06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.168.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wymiana i remont barier na wiadukcie w ciągu DW 142 w km 24+661 JNI 14240022
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.38p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: „Naprawa nawierzchni z kostki betonowej, dr. woj. nr 205, km 0+038-most w m. Darłowo ”
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.41p.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Regulacja włazów studni kanalizacji deszczowej w m. Łobez w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.165.2019.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wymiana barieroporęczy na obiekcie mostowym JNI 14180008 na DW 106
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.75.2019.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa i ustawienie barier ochronnych drogowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Białogard
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.35p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-09-25

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl