Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Ogłoszone (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/102/6/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg za pomocą grysów i emulsji asfaltowej na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2018-07-09 10:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-22
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/109/8-2/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty
Termin składania ofert: 2018-07-31 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-19
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW.6/391/110/8-1/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Termin składania ofert: 2018-07-04 11:20 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-19
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/105/8-2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno
Termin składania ofert: 2018-07-27 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-15
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/108/2/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Chojna Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z podziałem na zadania
Termin składania ofert: 2018-07-04 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-19
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/94/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 w m. Kartno na odcinku od km 16+641 do km 17+780
Termin składania ofert: 2018-07-24 12:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-11
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/107/6/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2018-06-29 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-14
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/106/8-3/2/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa DW 120 odc. Gardno – Żelisławiec
Termin składania ofert: 2018-06-29 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-14
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/99/8-9/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 173 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Drawsko Pomorskie - Zarańsko (Trasa Pojezierzy Zachodnich)
Termin składania ofert: 2018-07-19 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/96/2/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Chojna Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Termin składania ofert: 2018-06-26 10:15 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-06-11

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl