Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Ogłoszone (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/24/1/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Termin składania ofert: 2019-02-22 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-15
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/19/1/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania
Termin składania ofert: 2019-03-01 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-14
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/4p/8-19/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 168 na odcinku od km 3+300 do km 9+200, oraz stabilizację granic pasa drogowego znakami typu „PD” Pas Drogowy
Termin składania ofert: 2019-02-18 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-12
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/21/8-4/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Budowa i przebudowa przepustów z podziałem na zadania
Termin składania ofert: 2019-02-27 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-12
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/17/6/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 58+300 do km 63+500 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2019-02-19 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/16/6/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 49+460 do km 58+000 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2019-02-19 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/20/8-4/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont mostu koło miejscowości Truskolas w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 27+994
Termin składania ofert: 2019-02-22 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/10/7/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg za pomocą MMA na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Termin składania ofert: 2019-02-25 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/15/6/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 38+200 do km 43+600 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2019-02-18 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/9/7/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu emulsji i grysów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Termin składania ofert: 2019-02-21 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/8/8-9/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi woj. nr 111 https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=703236
Termin składania ofert: 2019-02-25 10:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-18
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/5/8-9/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej 340001Z na odcinku Karlino – DK6 polegająca na budowie drogi dla rowerów (Stary Kolejowy Szlak). Dokumentacja postępowania dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=643419
Termin składania ofert: 2019-02-18 10:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-11

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl