Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Usługi (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/24/1/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Termin składania ofert: 2019-02-22 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/4p/8-19/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 168 na odcinku od km 3+300 do km 9+200, oraz stabilizację granic pasa drogowego znakami typu „PD” Pas Drogowy
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-12
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/17/6/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 58+300 do km 63+500 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2019-02-19 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/16/6/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 49+460 do km 58+000 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2019-02-19 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/15/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 38+200 do km 43+600 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/14/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 151 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/13/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 122 i 156 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-04
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/18/8-1/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska odc. Pleśna – Mielno realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/208/6/2018/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach. Zadanie nr 6 - Drawno - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do postępowania ZZDW.6/391/223/8-3/6/2017, zakończonego umową nr 461/8-3/6/2017 z dnia 19.12.2017 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-12-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/3/4/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach. Zadanie nr 7 Dziwnówek. - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do postępowania ZZDW.6/391/228/8-3/4/2017 zakończonego umowę nr 6/8-3/4/2018 z dnia 02.01.2018r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/2/4/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach. Zadanie nr 6 Golczewo - zamówienie w w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do postępowania ZZDW.6/391/228/8-3/4/2017, zakończonego umową nr 7/8-3/4/2018 z dnia 02.01.2018r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/4/4/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach. Zadanie nr 3 - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do postępowania ZZDW.6/391/228/8-3/4/2017 zakończonego umową nr 517/8-3/4/2017 z dnia 29.12.2017r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-09
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/8/8-9/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi woj. nr 111 https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=703236
Termin składania ofert: 2019-02-25 10:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/211/1/2018/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Zadanie Nr 9 – Zimowe utrzymanie chodników w m. Kołobrzeg - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6) do Umowy Nr 35/1/2018 r. z dn. 04.01.2018
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/212/1/2018/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Część 8 – Z11- Zimowe utrzymanie chodników w m. Świdwin – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6) do Umowy Nr 36/1/2018 z dn. 04.01.2018 r
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/210/1/2018/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Zadanie Nr 8 – Zimowe utrzymanie chodników w m. Białogard - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6) do Umowy Nr 34/1/2018 z dn. 04.01.2018 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-17
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/5/8-9/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej 340001Z na odcinku Karlino – DK6 polegająca na budowie drogi dla rowerów (Stary Kolejowy Szlak). Dokumentacja postępowania dostępna pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=643419
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/57p/3/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń przepompowni wód opadowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/1/8-3/7/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie. Zadanie nr 2 – Maszewo Zadanie nr 8 - Chociwel Postępowanie jest dostępne pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=509317
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW6/391/176/8-3/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=497773
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-17

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl