Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Usługi (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.2p.2021.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie aktualizacji operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich będących w zarządzie ZZDW Koszalin na terenie Rejonów w Białogardzie, Chojnie, Drawsku Pomorskim, Koszalinie i Stargardzie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w roku 2021.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-25
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381..52.2021.8.9..
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKU RADOSTÓW-GOLICE POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD KM 11+750 DO KM 14+011. Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14954599
Termin składania ofert: 2021-04-28 10:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-19
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.46.2021.8.9.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA OBEJŚCIA M. ŁOBEZ – POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 147, 148 Z 151 Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14811544
Termin składania ofert: 2021-04-26 10:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-14
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO Sygnatura: ZZDW-6.414.16p.2021.8.2.. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego (odcinek Łubczewo – Recław – Wolin).
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.10p.2021.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim. Zadanie nr 1- Czaplinek
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-25
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.6p.2021.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek etap I
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.5p.2021.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku od km 0+000 do km 4+710
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.4p.2021.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wywóz odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach ulicznych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Gryfice z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Gryfice Zadanie nr 2 Trzebiatów Zadanie nr 3 Płoty
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.ZZDW.6-387.3p.2021.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wywóz nieczystości stałych (odpady komunalne) zgromadzonych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.58p.2020.8.3.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.59p.2020.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.55p.2020.8.3.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.240.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zarządzanie Projektem pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica (przejście przez Stepnicę etap I). Dokumentacja postępowania została zamieszczona pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=12098119. Data zamieszczenia: 28.12.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.49p.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z podziałem na 2 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.52p.2020.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.48p.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w m. Pyrzyce w ciągu DW 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-18
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-12-21 16:38
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.51p.2020.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-18
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.234.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zarządzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII (odc. Mostkowo – Dzikowo, Choszczno – Pakość – rz. Ina) Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=11943477 Data zamieszczenia: 18.12.2020r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.45p.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.46p.2020.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-17

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl