Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Usługi (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.2p.2021.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie aktualizacji operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich będących w zarządzie ZZDW Koszalin na terenie Rejonów w Białogardzie, Chojnie, Drawsku Pomorskim, Koszalinie i Stargardzie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w roku 2021.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-25
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.18p.2021.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach Dokumentacji Projektowej pn. „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102 (dokończenie zadania)”.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-07-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.414.87.2021.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Budowa drogi rowerowej na odcinku Mosina-Ińsko. Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=16564437. Data zamieszczenia postępowania: 09.06.2021 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-06-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.80.2021.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 3 zadania. Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=16238233
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-06-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.82.2021.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=16370026 data zamieszczenia:02.06.2021
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-06-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.70.2021.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim z podziałem na zadania. Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=16206332
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-05-31
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.17p.2021.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: ZAPYTANIE OFERTOWE Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica (przejście przez Stepnice etap I). Dokumentacja techniczna dostępna jest pod adresem: http://gofile.me/6oEnM/mTfUYFpmt
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-05-28
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.75.2021.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Koszenie traw i chwastów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/module/postepowanie
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-05-28
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.83.2021.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOUSTEGO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=16185805
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-05-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.54.2021.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 115 z drogą powiatową w kierunku Bartoszewa w km 2+707. Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=15123894. Data zamieszczenia postępowania: 23.04.2021 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.53.2021.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 163 w m. Stare Drawsko na odcinku od km 86+891 do km 87+087 wraz z budową mostu w km 87+018 Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14997763 Data zamieszczenia: 21.04.2021
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381..52.2021.8.9.. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKU RADOSTÓW-GOLICE POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD KM 11+750 DO KM 14+011. Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14954599
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.46.2021.8.9. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA OBEJŚCIA M. ŁOBEZ – POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 147, 148 Z 151 Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14811544
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-14
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO Sygnatura: ZZDW-6.414.16p.2021.8.2.. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego (odcinek Łubczewo – Recław – Wolin).
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.10p.2021.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim. Zadanie nr 1- Czaplinek
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-25
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.6p.2021.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek etap I
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.5p.2021.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku od km 0+000 do km 4+710
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.4p.2021.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wywóz odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach ulicznych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Gryfice z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Gryfice Zadanie nr 2 Trzebiatów Zadanie nr 3 Płoty
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-02-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.ZZDW.6-387.3p.2021.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wywóz nieczystości stałych (odpady komunalne) zgromadzonych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.58p.2020.8.3.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl