Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Środki Unijne RPO 2014-2020 (x)
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/36/8-9/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1290Z polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Borne Sulinowo-Krągi (Trasa Pojezierzy Zachodnich)
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-03-13
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/222/8-9/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Pełczyce polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz budowa i wykonanie dokumentacji oznakowanie trasy rowerowej na terenie m. Pełczyce (Trasa Pojezierzy Zachodnich)
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-10-04
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/209/8-2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna odcinek Ińsko-Storkowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-09-15
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2017-10-17 14:37
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/103/8-12/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-06-02
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/26/8-2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zarządzanie projektem pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 203 Darłowo - granica województwa - etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-03-23
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/10/8-2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-01-31
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2017-02-20 15:21
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/9p/8-2/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-02-18
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2016-02-25 12:46
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/10p/8-2/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-02-16

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl