Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Wyłączone z ustawy (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/27p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 2 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-24
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-05-30 12:56
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/26p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych działki nr 38 położonej w obrębie 0012 miasta Pyrzyce z działkami: 100/1, 100/2, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/25p/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Drawsko Pomorskie - Poźrzadło
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/23p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 173 na terenie gminy Ostrowice.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-05-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/22p/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i krzewów oraz palików do drzewek dla RDW w Koszalinie z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa sadzonek drzew i krzewów Zadanie nr 2 - Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/19p/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg ul. VI Dywizji w ciągu DW 102
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/18p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 4 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-16
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/17p/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg ul. VI Dywizji w ciągu DW 102
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/14p/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: „Wynajem podnośnika wraz z dwoma osobami do wykonywania prac związanych z pielęgnacją zadrzewienia”.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/13p/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Wynajem rębaka do zrębkowania gałęzi
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-04-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/16p/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Gryficach z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1 Dostawa sadzonek drzew Zadanie nr 2 Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-03-28
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/12p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie mapy do celów projektowych na działce 11/2 w obrębie Ginawa, gmina Węgorzyno
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-03-20
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-03-22 09:01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/11p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 5 zadań
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-03-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/10p/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Zamówienie obejmuje dostawę sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Drawsku Pomorskim z podziałem na 2 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-03-13
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-03-14 09:49
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/4p/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa kruszywa
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/9p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 4 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/6p/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3RC”
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/7p/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w m. Ząbrowo w ciągu DW 162
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-16
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/18p/8-11/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na zmianie użytków gruntowych działek nr 293/2, 293/3 w obrębie Godków, gmina Chojna.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-02-15

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl