Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Wyłączone z ustawy (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.2p.2021.1.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Opracowanie aktualizacji operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich będących w zarządzie ZZDW Koszalin na terenie Rejonów w Białogardzie, Chojnie, Drawsku Pomorskim, Koszalinie i Stargardzie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w roku 2021.
Termin składania ofert: 2021-02-01 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.ZZDW.6-387.3p.2021.1.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Wywóz nieczystości stałych (odpady komunalne) zgromadzonych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Termin składania ofert: 2021-02-02 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.1p.2021.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wywóz nieczystości stałych zgromadzonych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Gryfic z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Gryfice Zadanie nr 2 Trzebiatów Zadanie nr 3 Płoty
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-01-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.58p.2020.8.3.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.59p.2020.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.55p.2020.8.3.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg do ich stanu sprzed zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na drogach wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-31
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.49p.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z podziałem na 2 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.52p.2020.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.48p.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w m. Pyrzyce w ciągu DW 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-18
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-12-21 16:38
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.51p.2020.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.45p.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.46p.2020.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.44p.2020.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie – droga 106 (Jenikowo – Warnice)
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.42p.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa poboczy w ciągu DW 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-12-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.40p.2020.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej „na zimno” dla RDW w Koszalinie”
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.36p.2020.8.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Świadczenie usług pocztowych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie i Rejonów Dróg Wojewódzkich w: Białogardzie, Chojnie, Drawsku Pomorskim, Gryficach, Koszalinie, Pyrzycach i Stargardzie w roku 2021
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-25
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-11-30 11:40
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.39p.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej „na zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-24
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.37p.2020.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej „na zimno” dla RDW w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.35p.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w m. Barlinek ul. Gorzowska w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-13

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl