Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Wyłączone z ustawy (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.19p.2020.8.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przegląd i konserwacja jednostek klimatyzacyjnych w systemie MULTI FREE MATCH GWH07QB-K6DNB2A/I znajdujących się w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-07-16
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.17p.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach i Obwodu Drogowego w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-07-15
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-07-20 15:32
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.18p.2020.8.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przegląd i konserwacja jednostek klimatyzacyjnych w systemie MULTI FREE MATCH GWH07QB-K6DNB2A/I znajdujących się w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-07-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.16p.2020.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 5 zadań. Zadanie nr 1: Podział działki nr 394/2 w obrębie Brojce, gmina Brojce; Zadanie nr 2: Podział działki nr 32 w obrębie Kiełpino, gmina Brojce; Zadanie nr 3: Podział działki nr 60/8 w obrębie 0008, miasto Świdwin; Zadanie nr 4: Podział działki nr 232 w obrębie Radaczewo, gmina Choszczno; Zadanie nr 5: Podział działki nr 80/7 w obrębie Gostomia, gmina Wałcz
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-06-29
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.15p.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa materiałów biurowych dla RDW w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-06-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.14p.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa poboczy DW 177 odc. Czaplinek – Pławno i DW 175 odc. Kalisz Pomorski – granica RDW
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-06-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.13p.2020.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1: Podział działki nr 274 w obrębie Chwiram, gmina Wałcz; Zadanie nr 2: Podział działki nr 311 w obrębie Prusinowo, gmina Wałcz; Zadanie nr 3: Podział działki nr 299 w obrębie Gostomia, gmina Wałcz; Zadanie nr 4: Podział działki nr 169/5 w obrębie Wałcz1, gmina Wałcz;
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-06-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.12p.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa masy mineralno-asfaltowej na ,,zimno'' z transportem do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-05-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.10p.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Utwardzenie poboczy w m. Wałcz, ul. Kołobrzeska w ciągu DW 163
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-05-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.8p.2020.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa chodnika w m. Chociwel w ciągu DW 144
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-04-29
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.9p.2020.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 6 zadań: Zadanie nr 1: Podział działki nr 83/2 w obrębie Gryfice08, m. Gryfice; Zadanie nr 2: Podział działki nr 7 w obrębie Rościęcino, gm. Kołobrzeg; Zadanie nr 3: Podział działki nr 297 w obrębie Niedalino, gm. Świeszyno; Zadanie nr 4: Podziały działek nr 295 w obrębie Płoty04, nr 458/4 w obrębie Płoty03, m. Płoty; Zadanie nr 5: Podział działki nr 15 w obrębie Białogard04, m. Białogard; Zadanie nr 6: Podziały działek nr 67/9, 68/1, 69/73 w obrębie Starogard, gm. Resko;
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-04-24
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.7p.2020.8.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Czyszczenie i przegląd przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych w budynkach Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31 oraz Rejonie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31 c, w roku 2020.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-04-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.6p.2020.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 162 na odcinku od km 64+200 do km 69+170.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.5p.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na „zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.6.387.4p.2020.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: " Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Koszalinie z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa sadzonek drzew ; Zadanie nr 2 - Dostawa palików do drzewek "
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.3p.2020.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek: Zadanie nr 1: Podział działki nr 30 w obrębie 0001, miasto Kalisz Pomorski; Zadanie nr 2: Podział działki nr 2 w obrębie 0002, miasto Szczecinek; Zadanie nr 3: Podział działki nr 19/2 w obrębie Glewice-2, gmina Goleniów
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.2p.2020.1 . Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa rębaka do gałęzi do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-10
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-02-12 12:55
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.1p.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa ramienia hydraulicznego kosiarki do traw i krzaków wraz z głowicą koszącą do ciągnika New Holland T5.95
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-01-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.59p.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: „Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z podziałem na 2 zadania”
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-19

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl