Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Wyłączone z ustawy (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.22p.2019.6.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Remont przepustu w ciągu DW 122 w m. Rokity
Termin składania ofert: 2019-06-18 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.21p.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Pełczyce w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-06-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.20p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zadanie obejmuje wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 7 zadań.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-05-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.19p.2019.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Regulacja pionowa wpustów ulicznych wraz z montażem pierścienia odciążającego i uzupełnieniem nawierzchni bitumicznej przy kratkach ściekowych w m. Sośnica w ciągu DW 177”.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-05-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.18p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów geodezyjnych działek z podziałem na 7 zadań. Zadanie nr 1: Podział działki nr 3 w obrębie Barwice 2, gmina Barwice; Zadanie nr 2: Podział działek nr 240/1, 240/2 w obrębie Będzin, gmina Lipiany; Zadanie nr 3: Podziały działek nr 433, 432, 10, 8 w obrębie Dobropole, gmina Dobra; Zadanie nr 4: Podział działki nr 22/4 w obrębie Dziwnówek, gmina Dziwnów; Zadanie nr 5: Podział działki nr 164/1 w obrębie Lubiechów Dolny, gmina Cedynia; Zadanie nr 6: Podział działki nr 268 w obrębie Stare Czarnowo, gmina St. Czarnowo; Zadanie nr 7: Podział działki nr 144 w obrębie Zarańsko, gmina Drawsko Pomorskie;
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-05-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.17p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych z podziałem na zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-04-29
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.16p.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Podziały działek w obrębach 8, 10, 11, 14 m. Darłowo.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-04-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.12p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty i naprawa elementów odwodnienia w m. Mielno
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-04-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.14P.3.2019.8.19. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie podziałów działek w obrębach Niedalino i Zegrze Pomorskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-04-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.13p.2019.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Koszalinie z podziałem na 2 zadania : Zadanie nr 1 - Dostawa sadzonek drzew Zadanie nr 2 - Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-04-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/10p/5/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa placu manewrowego Obwodu Drogowego w Bobolicach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-03-29
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/9p/3/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Naprawa poboczy DW 175 odc. Kalisz Pomorski – granica RDW
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-03-25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/8p/2/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa palików do drzewek
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-03-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/7p/2/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-03-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/6p/3/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Drawsku Pomorskim z podziałem na 2 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-03-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/5p/2//2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa myjki ciśnieniowej do znaków
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-20
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-02-25 08:14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/4p/8-19/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wznowienie, wyznaczenie bądź ustalenie położenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 168 na odcinku od km 3+300 do km 9+200, oraz stabilizację granic pasa drogowego znakami typu „PD” Pas Drogowy
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/2p/2/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa grysu bazaltowego
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/1p/2/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej C65B3RC”
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-04

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl