Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Wyłączone z ustawy (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/55p/6/2016 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont chodnika w m. Żabów, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2016-07-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/1p/6/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej w m. Pyrzyce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Termin składania ofert: 2018-01-22 11:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-01-15
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/3p/8-5/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Od 6.000 do 30.000 EURO
Przedmiot: Opracowanie filmów informacyjno- promocyjnych w zakresie inwestycji i zadań realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w 2018 roku.
Nowy termin składania ofert: 2018-01-19 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-01-09
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2018-01-12 08:58
Wyjaśnienia Zmiany
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/101p/8-5/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Działania informacyjno-promocyjne w 2018 r. w zakresie inwestycji i zadań realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/100p/8-14/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych dzikich zwierząt leśnych z pasów drogowych dróg wojewódzkich będących w zarządzaniu przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/96p/7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie w Obwodzie Drogowym w Nowogardzie oraz GDDKiA R/Nowogard przy ul. Rtm. W. Pileckiego 28 w systemie dozoru fizycznego
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/99p/3/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/93p/2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń przepompowni wód opadowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie”
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/98p/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w m. Barlinek, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/97p/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej w m. Pyrzyce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/87p/8-7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi ruchu wychodzącego dla połączeń lokalnych, międzymiastowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowych w 2018 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/86p/8-7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi ruchu wychodzącego połączeń głosowych dla połączeń lokalnych, międzymiastowych, międzynarodowych (w Unii Europejskiej) oraz do sieci komórkowych za pośrednictwem prefiksu i 4 szt. łączy ISDN BRA(2B+D) powiązanych wiązką PBX z usługa DDI dla 60 numerów w 2018 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/92p/2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie z podziałem na 2 zadania”
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/95p/4/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/91p/1/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania.
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/94p/7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/90p/4/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Ochrona obiektów RDW w Gryficach ul. Piłsudskiego 18 w systemie monitoringu sygnałów alarmowych wraz z konserwacją systemu
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/89p/4/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Ochrona obiektów RDW w Gryficach Obwodu Drogowego w Kamieniu Pomorskim ul. Nowoprojektowana 1 w systemie monitoringu sygnałów alarmowych wraz z konserwacją systemu
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/88p/5/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w Obwodzie Drogowym w Bobolicach przy ulicy Polanowskiej 5, w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/85p/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Ochrona obiektów Obwodu Drogowego w Choszcznie, Baczyn 4, w systemie monitoringu sygnałów alarmowych wraz z konserwacją systemu alarmowego
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-06

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl