Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Poniżej progów unijnych (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381..52.2021.8.9..
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKU RADOSTÓW-GOLICE POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD KM 11+750 DO KM 14+011. Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14954599
Termin składania ofert: 2021-04-28 10:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-19
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.46.2021.8.9.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA OBEJŚCIA M. ŁOBEZ – POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 147, 148 Z 151 Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14811544
Termin składania ofert: 2021-04-26 10:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-14
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.42.2021.8.3.6.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14499112. Data zamieszczenia postępowania: 06.04.2021 r.
Termin składania ofert: 2021-04-21 11:30 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.38.2021.8.3.3.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14499078 Data zamieszczenia: 06.04.2021
Termin składania ofert: 2021-04-21 09:30 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.37.2021.8.3.2.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na terenie działania RDW w Chojnie Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14498880 Data zamieszczenia: 06.04.2021
Termin składania ofert: 2021-04-21 12:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.34.2021.8.3.7.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą mineralno- bitumiczną na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie. Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14564541
Termin składania ofert: 2021-04-21 10:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.36.2021.8.3.5.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na terenie działania RDW w Koszalinie. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14564707 Data zamieszczenia: 06.04.2021r
Termin składania ofert: 2021-04-21 11:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.31.2021.8.3.1.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na terenie działania RDW w Białogardzie. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14564564 Data zamieszczenia: 06.04.2021r.
Termin składania ofert: 2021-04-21 10:30 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.32.2021.8.3.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu grysów i emulsji na terenie działania RDW w Białogardzie. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14502443 Data zamieszczenia: 01.04.2021r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.35.2021.8.3.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu grysów i emulsji na terenie działania RDW w Koszalinie. Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14502795 Data zamieszczenia: 01.04.2021r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.33.2021.8.3.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu emulsji i grysów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=14505974
Data rozpoczęcia postępowania: 2021-04-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.220.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń budynku biurowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie i budynku Obwodu Drogowego w Chojnie ul. Polna 2
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-25
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-12-01 07:20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.209.2020.PK. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Chojnie.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-23
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-12-01 07:13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.212.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa myjki ulicznej – listwy myjącej z dyszami do ciągnika rolniczego
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-11-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.162.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku do ciągnika 40KM
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-30
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-10-02 13:25
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.153.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont przepustu na ścieżce rowerowej Siekierki - Klępicz
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.158.2020..2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont nawierzchni DW 115 odc. Tanowo-rzeka Gunica
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.142.2020.8.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na rejestracji i automatycznej ocenie wizualnej uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg wojewódzkich Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.113.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo - Kobylanka -ciąg pieszo - rowerowy
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-17
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-08-26 14:06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.79.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wykonanie robót utrzymaniowych na obiektach mostowych i przepustach na terenie RDW w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-07-06

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl