Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Poniżej progów unijnych (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.157.2020.6.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont nawierzchni bitumicznej w m. Pełczyce w ciągu DW 151
Termin składania ofert: 2020-10-12 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-25
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.159.2020.4.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa ramienia hydraulicznego wraz z głowicą do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Termin składania ofert: 2020-10-02 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-24
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.153.2020.2.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Chojna Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont przepustu na ścieżce rowerowej Siekierki - Klępicz
Termin składania ofert: 2020-10-07 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-22
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.156.2020.7.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Stargardzie
Termin składania ofert: 2020-09-30 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-21
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2020-09-25 08:43
Wyjaśnienia
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.158.2020..2.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Chojna Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont nawierzchni DW 115 odc. Tanowo-rzeka Gunica
Termin składania ofert: 2020-10-06 11:00 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-21
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.152.2020.7.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa dwóch kosiarek zaciągnikowych typu ciężkiego (do ciągnika min 70KM) - unieważniony!
Termin składania ofert: 2020-09-28 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-18
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2020-09-25 09:35
Wyjaśnienia
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW-6.381.129.2020.8.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-05
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.149.2020.7.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe mieszanką mineralno bitumiczną na gorąco na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Termin składania ofert: 2020-09-29 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.140.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 122 odc. Pyrzyce – Piasecznik oraz przebudowa DW 160 odc. Choszczno – Raduń i odc. Choszczno – granica województwa - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do postępowania ZZDW-6.381.103.2020.8.3.6, zakończonego umową nr 207/8-3/6/2020 z dnia 10.08.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-11
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.6.381.147.2020.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew przydrożnych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w podziale na 2 zadania : Zadanie Nr 1 – Pielęgnacja drzew w pasie DW 206, Zadanie Nr 2 – Pielęgnacja drzew w pasach DW 171, 172, 205
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.148.2020.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stargard w ciągu DW 106
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-10
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-09-23 10:53
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.128.2020.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Białogardzie - zam. uzupełniające do Umowy Nr 182/1/2020 z dn. 13.07.2020
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.142.2020.8.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na rejestracji i automatycznej ocenie wizualnej uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg wojewódzkich Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.131.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla RDW w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.143.2020.8.3.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Chojna ul. Odrzańska w ciągu DW 124
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.130.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do postępowania ZZDW-6.381.40.2020.6, zakończonego umową nr 120/6/2020 z dnia 20.05.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.126.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Drawsko Pomorskie - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 do postępowania ZZDW-6.381.69.2020.3 zakończonego umową nr 163/3/2020 z dnia 30.06.2020 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.144.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska w ciągu DW 148
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-09-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.113.2020.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 120 odc. Bielkowo - Kobylanka -ciąg pieszo - rowerowy
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-17
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-08-26 14:06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.137.2020.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników w m. Choszczno ul. Wolności w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-08-14

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl