Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Poniżej progów unijnych (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/278/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie: Zadanie nr 3 - Polanów - zamówienie na podstawie art.67 ust.1 pkt ustawy - Prawo zamówień publicznych
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-19
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/259/8-2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Zamówienie w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-11-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/276/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Obwodu Drogowego w Choszcznie, Baczyn 4
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/277/6/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/265/1/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/272/7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego Suchań w Tarnowie Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/275/2/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń budynku biurowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie i budynku Obwodu Drogowego w Chojnie ul. Polna2
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/273/3/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach administracyjnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim z podziałem na zadania: zadanie nr 1 –Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 22a, zadanie nr 2 – Kalisz Pomorski, ul. Koszalińska 19
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/274/4/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku administracyjnym Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/268/1/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-13
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/270/8-7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń budynku biurowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz budynku biurowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/264/8-3/7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/265/8-7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych z podziałem na zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-07
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2017-12-12 14:14
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/262/4/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur stalowych do znaków
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-12-01
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/261/4/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej „na zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-11-29
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/256/3/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno”.
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-11-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/249/8-4/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-11-17
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2017-12-04 12:46
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/241/4//2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Czyszczenie wpustów ulicznych oraz separatorów wraz z wywozem i utylizacją odpadów w ciągach dróg wojewódzkich zarządzanych przez ZZDW w Koszalinie z podziałem na zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-11-15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/242/8-3/4/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-11-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/248/8-7/2017 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Ubezpieczenie majątkowe, w tym komunikacyjne mienia będącego w zarządzie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Data rozpoczęcia postępowania: 2017-11-09
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2017-11-23 13:04

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl