Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Poniżej progów unijnych (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/24/1/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Termin składania ofert: 2019-02-22 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-15
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/19/1/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Białogard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania
Termin składania ofert: 2019-03-01 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-14
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/21/8-4/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Budowa i przebudowa przepustów z podziałem na zadania
Termin składania ofert: 2019-02-27 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/7/5/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego w Bobolicach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-11
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/17/6/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 58+300 do km 63+500 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2019-02-19 10:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/16/6/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 49+460 do km 58+000 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2019-02-19 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/20/8-4/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remont mostu koło miejscowości Truskolas w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 27+994
Termin składania ofert: 2019-02-22 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/10/7/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg za pomocą MMA na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Termin składania ofert: 2019-02-25 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-07
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/15/6/2019
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175, od km 38+200 do km 43+600 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2019-02-18 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-06
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/9/7/2019
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przy użyciu emulsji i grysów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie.
Termin składania ofert: 2019-02-21 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/14/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 151 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/215/7/2018/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych dla RDW w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/13/6/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 122 i 156 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-04
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/18/8-1/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska odc. Pleśna – Mielno realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-02-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/208/6/2018/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach. Zadanie nr 6 - Drawno - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do postępowania ZZDW.6/391/223/8-3/6/2017, zakończonego umową nr 461/8-3/6/2017 z dnia 19.12.2017 r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-12-20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/3/4/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach. Zadanie nr 7 Dziwnówek. - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do postępowania ZZDW.6/391/228/8-3/4/2017 zakończonego umowę nr 6/8-3/4/2018 z dnia 02.01.2018r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/2/4/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach. Zadanie nr 6 Golczewo - zamówienie w w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do postępowania ZZDW.6/391/228/8-3/4/2017, zakończonego umową nr 7/8-3/4/2018 z dnia 02.01.2018r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/4/4/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach. Zadanie nr 3 - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do postępowania ZZDW.6/391/228/8-3/4/2017 zakończonego umową nr 517/8-3/4/2017 z dnia 29.12.2017r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/211/1/2018/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Zadanie Nr 9 – Zimowe utrzymanie chodników w m. Kołobrzeg - zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6) do Umowy Nr 35/1/2018 r. z dn. 04.01.2018
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/212/1/2018/2019 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Część 8 – Z11- Zimowe utrzymanie chodników w m. Świdwin – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6) do Umowy Nr 36/1/2018 z dn. 04.01.2018 r
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-01-17

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl