Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Poniżej progów unijnych (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.54.2020.8.7.
Dotyczy: Dostawy Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Dostawa samochodu
Termin składania ofert: 2020-04-06 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-26
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.36.2020.5.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Pielęgnacja drzew w ciągach DW 171, DW 172, DW 203, DW 206
Nowy termin składania ofert: 2020-03-31 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-12
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2020-03-17 13:06
Zmiany
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.6.2020.8.3.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Zadanie nr 7 - Barwice
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-01-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.24.2020.8.3.. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Przeprowadzenie generalnego pomiaru ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZZDW w Koszalinie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-06
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-03-09 12:45
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.38.2020.4.
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa chodników w ciągu DW 105 w m. Stuchowo, DW 108 w m. Wysoka Kamieńska, DW 110 w m. Przybiernówko
Nowy termin składania ofert: 2020-03-31 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-06
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania: 2020-03-18 11:10
Zmiany
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.19.2020.5. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Obwodu Drogowego w Bobolicach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.14.2020.7. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg za pomocą MMA na terenie działania RDW w Stargardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-03-03
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.35.2020.1. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale na 2 zadania: Zadanie Nr 1 - Remonty grysami i emulsją asfaltową Zadanie Nr 2 - Remonty przy użyciu MMA na gorąco (z otaczarki)
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.34.2020.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wykonanie robót budowlanych utrzymaniowych na obiektach inżynierskich RDW w Gryficach
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.21.2020.8.4. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178 w km 4+515 wraz z przebudową zatoki autobusowej
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.18.2020.3. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Ustawienie nowych oraz naprawa uszkodzonych barier drogowych w ciągu DW 151
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-13
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-02-24 12:23
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW-6.414.22.2020.8.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.17.2020.8.4.. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Budowa i przebudowa przepustów z podziałem na zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2020-02-05
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2020-02-14 14:40
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.387.58p.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - Pyrzyce. Zadanie nr 2 - Barlinek
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-19
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.214.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Obwodu Drogowego w Choszcznie, Baczyn 4
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.215.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-18
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.217.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Ochrona obiektów Obwodu Drogowego w Choszcznie, Baczyn 4, w systemie monitoringu sygnałów alarmowych wraz z konserwacją systemu alarmowego
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.216.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42 w systemie monitoringu sygnałów alarmowych wraz z konserwacją systemu alarmowego
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-12-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.187.2019.6. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Czyszczenie separatorów i urządzeń podczyszczających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach wraz z transportem i utylizacją odpadów
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-11-06
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW-6.381.178.2019.2. Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont nawierzchni bitumicznej DW 120 w m. Glinna
Data rozpoczęcia postępowania: 2019-10-21
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2019-11-04 12:03

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl