Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Poniżej progów unijnych (x)
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/190/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg za pomocą MMA na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie - zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych do postępowania nr ZZDW.6/391/14/7/2018 zakończonego umową 92/7/2018 z dnia 21.03.2018r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-12-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/204/4/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym i na terenie Obwodu Drogowego w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 18
Termin składania ofert: 2018-12-17 00:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-12-07
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/203/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń budynku biurowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie i budynku Obwodu Drogowego w Chojnie, ul. Polna 2
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-12-05
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/194/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-12-03
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-12-10 13:20
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/193/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Obwodu Drogowego w Choszcznie, Baczyn 4
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-12-03
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-12-10 13:21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/186/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodległości i Nadrzeczna zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych do postępowania ZZDW.6/391/158/4/2018 zakończonego umową nr 281/4/2018 z dnia 05 października 2018
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-21
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/200/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa paliw płynnych, gazowych i produktów ropopochodnych z podziałem na zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-30
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-12-05 10:15
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/199/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach administracyjnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim z podziałem na zadania: zadanie nr 1 –Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 22a, zadanie nr 2 – Kalisz Pomorski, ul. Koszalińska 19
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/195/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie pomieszczeń budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-29
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-11-30 14:39
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/187/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Sprzątanie budynku biurowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31 oraz budynku biurowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31 C
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-27
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-11-30 12:47
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/191/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa elementów odblaskowych typu wilcze oczy dla RDW w Chojnie.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-26
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/192/8-2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebiatów – Płoty
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/189/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - słupków prowadzących U-1a dla RDW w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-22
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/183/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa znaków drogowych pionowych i słupków w podziale na 2 zadania
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-16
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/185/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 120 odc. Gardno – Żelisławiec od km 19+430 do km 20+200 – zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych do postępowania nr ZZDW.6/391/106/8-3/2/2018 zakończonego umową 227/8-3/2/2018 z dnia 25.07.2018r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-16
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/182/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-08
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/181/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, W TYM KOMUNIKACYJNE MIENIA BĘDĄCEGO W ZARZĄDZIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-11-02
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-11-20 14:35
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/179/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 160 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-26
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/180/7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radosław
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-25
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-10-30 12:46
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/177/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej „na zimno”
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-10-24

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl