Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


Przetargi

Sortuj wg.
  • Wybrane Filtry:
  • Poniżej progów unijnych (x)
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/160/6/2018
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Pyrzyce Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Wycinka drzew na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
Termin składania ofert: 2018-09-28 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-20
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/158/4/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Gryfice Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa DW 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodległości, Nadrzeczna
Termin składania ofert: 2018-09-28 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/157/7/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa DW 147 w m. Radowo Wielkie
Termin składania ofert: 2018-09-28 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-13
projekt dofinansowywany przez: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/153/7/2018
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Stargard Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
Przedmiot: Przebudowa z rozbudową chodnika w Stargardzie przy ul. Broniewskiego, w pasie drogi wojewódzkiej nr 106
Termin składania ofert: 2018-09-27 09:45 Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-12
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/154/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa 2 szt. samochodów brygadowych
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-11
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-14 14:46
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/152/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-09-04
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/150/2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-30
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW.6/391/151/8-1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-27
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-06 14:09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/141/8-3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Wykonanie aktualizacji systemu referencyjnego oraz ewidencji dróg i fotorejestracji na sieci dróg wojewódzkich, wprowadzenie danych do baz programu RoadMan i jego platformy internetowej wraz z instalacją i konfiguracją oraz zwiększenie funkcjonalności programu poprzez wprowadzenie dodatkowych elementów niezbędnych w procesie zarządzania drogami
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-27
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-09-04 08:59
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/116/1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie. Zadanie nr 2 – Remonty przy użyciu MMA na gorąco (z otaczarki)
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-27
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/139/4/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach - /zamówienie z art 67 ust 1 pkt 6 Pzp do postępowania ZZDW.6/391/72/4/2018 zakończonego umową nr 179/4/2018 z dnia 29 maja 2018r.
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-02
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/147/3/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Wymiana balustrad na moście JNI 6150023 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w km 16+721 k/m Poźrzadło
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-23
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/149/5/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie obiektów mostowych w m. Polanów w ciągu dr nr 206 km 34+202 oraz dr nr 205 km 52+856 , k/m Wielin w ciągu dr nr 208 km 25+334 Zadanie nr 2 – Bieżące utrzymanie obiektów mostowych w m. Żytnik w ciągu dr nr 205 km 37+635 oraz km 37+789 Zadanie nr 3 – Naprawa nawierzchni na rozsuwanej kładce dla pieszych w m. Darłowo w ciągu dr nr 205 km 0+038
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-23
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/146/8-12/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-17
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/144/8-7/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Dostawy
Przedmiot: Dostawa 3 szt. ciągników o mocy ok. 40KM z osprzętem
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-10
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/136/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 106 w m. Warnice – etap I (kanalizacja deszczowa)
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-09
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/143/8-3/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Roboty budowlane na terenie działania RDW w Pyrzycach z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa DW 106 w m. Okunica, Zadanie nr 2 - Przebudowa DW 151 w. Moczkowo, Zadanie nr 3 - Przebudowa DW 119 w m. Żabów, Zadanie nr 4 - Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119 Zadanie nr 5 - Przebudowa skrzyżowania DW 160 z drogą powiatową Choszczno-Strzelce Kraj. Zadanie nr 6 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciągu DW122
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-08-08
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-08-16 14:13
Dofinansowanie: Środki Unijne Interreg Sygnatura: ZZDW.6/391/137/8-1/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-31
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-08-03 10:50
Dofinansowanie: Środki Unijne RPO - nowe 2014-2020 Sygnatura: ZZDW.6/391/138/8-2/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Usługi
Przedmiot: Prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji pn.: Przebudowa DW 114 Brzózki – Trzebież (z ujęciem przejścia przez m. Brzózki i Warnołęka)
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-30
Dofinansowanie: Budżet ZZDW Sygnatura: ZZDW.6/391/133/6/2018 Postępowanie rozstrzygnięte
Dotyczy: Roboty Budowlane
Przedmiot: Przebudowa DW 175 w m. Drawno
Data rozpoczęcia postępowania: 2018-07-30
Data edycji wyjaśnienia/zmiany/odwołania:2018-08-02 12:40

wyjaśnieniazmianyodwołanie
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl