Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przetarg

Sygnatura: ZZDW.6/391/222/8-9/2017
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Powyżej progów unijnych
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO 2014-2020 Przedmiot: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Pełczyce polegająca na budowie drogi dla rowerów oraz budowa i wykonanie dokumentacji oznakowanie trasy rowerowej na terenie m. Pełczyce (Trasa Pojezierzy Zachodnich)
Termin składania ofert: 2017-11-14 09:50 Data rozpoczęcia postępowania: 2017-10-04

Załączone pliki do przetargu:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf - 292.62kB) data: 2017-11-16
Informacja z otwarcia ofert (pdf - 368.53kB) data: 2017-11-14
Cofnij


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl