Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przetarg

Sygnatura: ZZDW.6/391/259/8-2/2017
Dotyczy: Roboty Budowlane Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Poniżej progów unijnych
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO 2014-2020 Przedmiot: Zamówienie w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica
Termin składania ofert: 2017-12-21 12:20 Data rozpoczęcia postępowania: 2017-11-27

Załączone pliki do przetargu:

Zmiany:

Wyjaśnienia:

Protesty:

Cofnij


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl