Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Przetarg

Sygnatura: ZZDW-6.414.18p.2021.8.2.
Dotyczy: Usługi Miejsce składania ofert: Koszalin Wartość ogłoszenia: Do 130 000 PLN
projekt dofinansowywany przez: Środki Unijne RPO 2014-2020 Przedmiot: Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach Dokumentacji Projektowej pn. „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi wojewódzkiej nr 103 i nr 102 (dokończenie zadania)”.
Termin składania ofert: 2021-08-09 10:30 Data rozpoczęcia postępowania: 2021-07-30

Załączone pliki do przetargu:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf - 249.45kB) data: 2021-08-12
Cofnij


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl