Loading
Herb
 wybierz miejscowosc

Sprzedaż ruchomych środków trwałych będących własnością Województwa Zachodniopomorskiego prowadzonego przez ZZDW w Koszalinie.Termin składania ofert: 2024-07-08 10:00:00Treść Ogłoszenia:ZZDW w Koszalinie działając na podstawie Uchwały nr VIII/98/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że posiada następujące zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do zbycia: ( treść w pliku do pobrania).


Załączone pliki do ogłoszenia sprzedaży:

zał. 2 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania publicznego (docx - 19.34kB)
zał. 1 Oferta i oświadczenia (docx - 18.05kB)
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego - Ciągniki (doc - 44.09kB)
Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl