Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


GODZINY OTWARĆ MOSTÓW ZWODZONYCH

Most zwodzony przez rzekę Dziwnę w Dziwnowie

Przęsło mostu podnoszone jest co dwie godziny w godzinach parzystych. W sezonie letnim wprowadza się dodatkowe godziny otwarcia mostu, które ustala się przed każdym sezonem turystycznym.

Z uwagi na przebudowę portu w miesiącach: marcu i kwietniu, most dodatkowo otwierany jest dla jednostek pływających w godzinach 03:00, 05:00, 07:00.

Dyżurny telefon operatora mostu, pod którym można otrzymać informacje o moście to 91 38-13-711

Most przez Odrę Wschodnią w Gryfinie

Most zwodzony na Odrze Wschodniej otwierany jest na wezwanie żeglugi, w sytuacji gdy na przejście pod mostem oczekują jednostki pływające, a także na każde wezwanie ZZDW w Koszalinie lub Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie.

Ponadto przęsło podnoszone jest planowo dwa razy w miesiącu w celu wykonania czynności  konserwacyjnych wg zatwierdzonego harmonogramu otwierania i zamykania mostu.  

Telefon do przedstawiciela firmy obsługującej most - 503 135 360 lub 801 359 456

Most przez rzekę Wieprzę łączący Darłówko Wsch. z Zach.

Obsługa mostu otwiera przęsło o pełnych godzinach przez całą dobę,  by z portu lub do portu mogły wpływać kutry rybackie, jachty i okręty Marynarki Wojennej.

Dodatkowe otwarcia są możliwe wyłącznie na wezwania Bosmana lub Kapitana Portu np. w czasie prowadzonych na morzu akcji ratowniczych. 

Dyżurny telefon operatora mostu, pod którym można otrzymać informacje o moście to 94 314-29-76

PRZETARGI

OGŁOSZENIA SPRZEDAŻY

WARTO ODWIEDZIĆ

Zobacz
Zobacz

Obwodnica Gościna jest już przejezdna

Koniec prac na obwodnicy Gościna. Przed trzema tygodniami droga została zamknięta z powodu awarii przepustu.


Koniec utrudnień na ul. Kościuszki w Trzebiatowie

Zakończyła się przebudowa ulicy Kościuszki w Trzebiatowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109. Inwestycja znajdowała się w planie tegorocznych zadań własnych ZZDW.
Przygotowania do INTERREGU V

ZZDW przygotowuje się do udziału w kolejnym programie Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG V na lata 2014-2020. Zgodnie z przyjętą wraz z niemieckimi partnerami „Wspólną koncepcją poprawy infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu polsko-niemieckim”, strona polska przygotowuje projekty 8 zadań. Dziś (06.07.) otwarcie ofert w ostatnim przetargu - na realizację dokumentacji przebudowy i rozbudowy przejścia drogi wojewódzkiej nr 125 przez miejscowość Bielin.

Uwaga kierowcy! Utrudnienia na drodze nr 163. ZZDW zaleca objazd.

Przed pierwszym wakacyjnym weekendem, w Wałczu i Czaplinku stanęły tablice zalecające objazd przebudowywanej drogi nr 163. Proponowany objazd prowadzi przez Mirosławiec drogą krajową nr 10 i wojewódzką nr 177.


Badania ruchu w Choszcznie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził szczegółowe pomiary ruchu w Choszcznie. Badania będą miały wpływ na planowanie kolejnych inwestycji. Dziś brane są pod uwagę dwa rozwiązania – nowa obwodnica miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 i przejście przez miasto w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160.


Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl