Loading
Herb
 wybierz miejscowosc


GODZINY OTWARĆ MOSTÓW ZWODZONYCH

Most zwodzony przez rzekę Dziwnę w Dziwnowie

Przęsło mostu podnoszone jest co dwie godziny w godzinach parzystych. W sezonie letnim wprowadza się dodatkowe godziny otwarcia mostu, które ustala się przed każdym sezonem turystycznym.

Z uwagi na przebudowę portu w miesiącach: marcu i kwietniu, most dodatkowo otwierany jest dla jednostek pływających w godzinach 03:00, 05:00, 07:00.

Dyżurny telefon operatora mostu, pod którym można otrzymać informacje o moście to 91 38-13-711, 691-290-865, kontakt UKF - kanał 10

Most przez Odrę Wschodnią w Gryfinie

Most zwodzony na Odrze Wschodniej otwierany jest na wezwanie żeglugi, w sytuacji gdy na przejście pod mostem oczekują jednostki pływające, a także na każde wezwanie ZZDW w Koszalinie lub Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie.

Ponadto przęsło podnoszone jest planowo dwa razy w miesiącu w celu wykonania czynności  konserwacyjnych wg zatwierdzonego harmonogramu otwierania i zamykania mostu.  

Telefon do przedstawiciela firmy obsługującej most - 503 135 360 lub 801 359 456

Most przez rzekę Wieprzę łączący Darłówko Wsch. z Zach.

Obsługa mostu otwiera przęsło o pełnych godzinach przez całą dobę,  by z portu lub do portu mogły wpływać kutry rybackie, jachty i okręty Marynarki Wojennej.

Dodatkowe otwarcia są możliwe wyłącznie na wezwania Bosmana lub Kapitana Portu np. w czasie prowadzonych na morzu akcji ratowniczych. 

Dyżurny telefon operatora mostu, pod którym można otrzymać informacje o moście to 94 314-29-76

PRZETARGI

OGŁOSZENIA SPRZEDAŻY

WARTO ODWIEDZIĆ

Zobacz
Zobacz
Zobacz

ZZDW ogłosił przetarg na dokumentację projektową ścieżki rowerowej łączącej podkoszalińskie Karlino z drogą krajową nr 6.

Będzie to kolejny fragment Starego Kolejowego Szlaku – jednej z czterech tras powstających w ramach Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Sieć powstaje dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.


ZZDW przygotowuje się do dalszej modernizacji DW nr 111

Do  25 lutego  można składać oferty w przetargu na dokumentację dotyczącą rozbudowy przejścia tej drogi przez Stepnicę. Dodajmy, że dokumentacja na odcinek szlakowy między Recławiem i Stepnicą jest już na ukończeniu.


Nowe odcinki tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim

2019 rok przyniesie kolejne postępy na budowie Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.


 

W minionym roku ponad sto milionów złotych na drogi wojewódzkie

W minionym roku ZZDW zakończył pięć kolejnych inwestycji drogowych ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.  Od początku działania aktualnego RPO WZ, do realizacji wprowadzono 16 zadań drogowych. W samym 2018 r. województwo wydało na te zadania blisko 104,57 mln zł. Dodatkowo w ramach RPO realizowany jest projekt budowy Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.


Uwaga kierowcy! Od 7 stycznia zamknięty dla ruchu zostanie odcinek Trzebiatów - Kłodkowo, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109.

Na trasie z Trzebiatowa  do Gryfic zostanie wprowadzony objazd drogami wojewódzkimi nr 103 i 110. Do miejscowości takich jak: Zielin, Górzyca, Kłodkowo i Wlewo będzie można dojechać drogą wojewódzką nr 109 wyłącznie od strony Gryfic.
 

Prawa autorskie
Twój sposób na internet - www.mentax.pl